Economia circulară – Calea către un viitor durabil

Reducerea consumului pentru binele general e un concept nepopular, la fel cum ideea de a reduce cheltuielile pentru a reduce datoria are puțini fani. În loc să reducă drastic consumul, societatea poate îmbrățișa conceptul de economie circulară. Modelele emergente evidențiază faptul că tranziția la economia circulară nu este doar posibilă, ci și benefică pentru indivizi și societăți în ansamblu. Drumul de urmat este clar, iar tranziția de la sistemele economice actuale la cele circulare este la îndemâna noastră.

Revoluția economiei circulare începe in orase

Orașele generează un procent semnificativ de poluare la nivel mondial, dar se pot actiona ca un catalizator pentru schimbare. Aglomerările urbane pot acționa ca o rampă de lansare pentru economia circulară și pot deschide un nou capitol în evoluția umană. În loc să incurajeze generarea deșeurilor și extracția resurselor societatea trebuie să promoveze reîntoarcerea produselor finite în producție. Orașele sunt perfecte pentru această nouă abordare, mai ales cele mari, deoarece sunt locuri în care consumul și producția se suprapun.

Locuitorii orașelor trebuie să fie mai motivati să treacă la economia circulară, deoarece resursele sunt deosebit de rare în habitatele lor. Marile centre urbane sunt, de asemenea, locurile în care poluarea necontrolată și gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor produc cele mai grave și mai vizibile consecințe. Pe de altă parte, orașele au o tradiție în stimularea inovației și reprezintă locul unde pot fi implementate cele mai strălucitoare idei.

Pași mici, dar semnificativi, au fost deja făcuți în această direcție, deoarece orașele au intensificat reciclarea.
Gestionarea inteligentă a energiei, apei și materialelor plastice ajută aceste orașe să ușureze povara și să atenueze impactul negativ al poluării. Oricât de importante ar fi, aceste schimbări nu sunt suficiente pentru a face o tranziție de succes la economia circulară. Este nevoie de o schimbare profundă a practicilor de afaceri, tehnologiei, dar și preferințelor de consum ale oamenilor obișnuiți.

Maximizarea câștigurilor de eficiență energetică

Faptul că națiunile avansate au găsit o modalitate de a preveni creșterea consumului de energie electrică, în ciuda creșterii economice și a populației semnificative, este un semn pozitiv. Reducerea consumului inutil este prima și cea mai importantă parte în lupta cu amenințările produse de schimbările climatice. La fel de important este faptul că un procent semnificativ din energia utilizată provine din surse regenerabile. Acest lucru are un efect dublu, deoarece atât costurile, cât și emisiile de gaze cu efect de seră sunt reduse.

Cel mai mare dușman al reciclării sunt banii, mai exact costurile mari asociate transformării produselor finite în materii prime. Aluminiul și metalul sunt mult mai atrăgătoare, deoarece costurile cu energia asociate reciclării sunt compensate de profituri. Plasticul, pe de altă parte, nu este atât de profitabil, ceea ce explică de ce doar un mic procent din ambalajele din plastic este reciclat. Aici intervine energia regenerabilă, făcând costurile de reciclare practic irelevante și evidențiind profiturile.

În așteptarea zilei în care vom putea valorifica pe deplin potențialul energiei regenerabile de a recicla orice, trebuie abordată o altă problemă presantă. Păstrarea produselor existente în circulație cât mai mult timp posibil este piatra de temelie a conceptului economiei circulare. Având în vedere amploarea acestui proces, obiectivul nu poate fi atins de un singur actor, indiferent cât de angajat. Parteneriatele dintre sectoarele public și privat, cetățeni și autoritățile locale sunt vitale pentru a avea succes in acest proiect.

Tranziția rapidă și echitabilă este posibilă

Apariția oricăror tehnologii disruptive implică anumite costuri, iar tranziția la economia circulară nu face excepție. Vestea bună este că perturbarea semnificativă cauzată de acest proces nu trebuie să producă victime colaterale. Pe măsură ce costurile de mediu sunt internalizate, acest lucru va afecta întregul lanț de producție, precum și prețul final. Va fi, de asemenea, necesară descentralizarea modelelor actuale de servicii publice, precum și o trecere eficientă la rețele noi și mai complexe.

Progresul nu poate fi făcut peste noapte, iar trecerea la economia circulară necesită răbdare și timp. De aceea, este esențial ca publicul să fie informat, astfel încât toată lumea să înțeleagă beneficiile pe termen lung. Orice schimbare majora, indiferent cat de benefica, poate produce probleme si frustrare pe termen scurt. Tranziția la economia circulară poate fi resimțită in acest fel de unele părți ale societății. Părțile interesate trebuie să fie dispuse să găsească modalități de atenuare a efectelor secundare și de a-i proteja pe cei mai vulnerabili membri ai societății.