Eficiența sistemică – Calea către orașe Net Zero

Un procent mai mare ca niciodată de oameni trăiesc in orase, iar numărul lor continuă să crească in fiecare an. Nu este surprinzător că mai mult de 60% din emisiile de CO2 provin din orașe. În prezent, ele găzduiesc mai mult de 50% din populația lumii, dar se estimează că acestea vor crește până la aproape 70% până la jumătatea secolului. Sunt necesare schimbări semnificative pentru a reduce consumul ridicat de energie și emisiile de carbon, care sunt responsabile pentru creșterea temperaturii globale. Atingerea unor astfel de obiective ambițioase este posibilă doar dacă toate părțile interesate colaborează.

Ce este eficiența sistemică?

Chiar și cele mai bune planuri vor eșua dacă acțiunile sunt dezarticulate și nu există consens între părțile interesate. Sectoarele public și privat, factorii de decizie politică și societatea civilă trebuie să colaboreze ca obiectivul ambițios Net Zero să devină realitate. Trecerea la energie regenerabilă și utilizarea mai multor vehicule electrice sunt printre prioritățile principale. Simultan, trebuie să creăm o infrastructură energetică inteligentă, ceva ce poate fi realizat făcând totul mai eficient din punct de vedere energetic.

Eficiența sistemică se referă la planul cuprinzător de creare a unui sistem care abordează toate provocările majore într-un mod unitar. Acesta constă într-o combinație de tehnologie digitală inteligentă, clădiri eficiente energetic, vehicule și infrastructură, înglobate într-o economie circulară. Inovația este principalul catalizator al succesului, dar pentru ca planul să aibă succes, părțile implicate trebuie să lucreze împreună. Este vitală o schimbare de la paradigma actuală de urbanizare pentru a crea ecosisteme urbane durabile.

Oraşe cu zero emisii nete de carbon

Decarbonizarea orașelor ar trebui să fie prioritatea principală, deoarece multe zone urbane sunt surse majore de poluare. Acest lucru afectează bunăstarea locuitorilor săi, aruncând în același timp o umbră lungă asupra viitorului cererii globale de energie. În interiorul granițelor orașului are loc trei sferturi din consumul mondial de energie primară. Astfel de cifre nu sunt sustenabile pe termen lung, dar o acțiune coerentă și susținută le poate reduce. La orizont, putem vedea promisiunea unor oraşe cu zero emisii nete de carbon, dar drumul este lung și întortocheat.

Eficiența sistemică poate utiliza resursele disponibile într-un mod interconectat. Atunci când funcționează izolat, chiar și impactul pozitiv este mult redus și sunt ratate oportunități unice. Reducerea consumului de energie este obiectivul principal, dar calea spre succes trece prin infrastructuri energetice inteligente. Prin implicarea tuturor părților implicate, resursele energetice disponibile pot fi utilizate la momentul optim, reducând astfel consumul fără a afecta consumatorii.

Clădirile inteligente eficiente din punct de vedere energetic vor oferi flexibilitatea rețelei necesară pentru decarbonizarea orașelor, fără a afecta bunăstarea rezidenților săi. Astfel de clădiri vor fi capabile să alimenteze rețeaua de energie în exces, prin urmare să reducă emisiile de gaze cu efect de seră provenite din operațiunile clădirii. Clădirile viitorului vor folosi materiale cu emisii scăzute de carbon și de înaltă performanță care vor înlocui tehnologia existentă. Prioritatea este integrarea energiei regenerabile cu clădirile inteligente și infrastructura energetică.

Compensarea costurilor prin crearea de locuri de muncă

Eficiența sistemică va produce o creștere semnificativă și durabilă pentru orașele dornice și capabile să adopte această nouă paradigmă. Orice tranziție presupune anumite costuri, dar în acest caz crearea de locuri de muncă și beneficiile economice depășesc cheltuielile imediate. Când se aplică conceptul la orașele moderne, avantajele se răsfrâng la nivel de mediu, economie și societate. Trecerea la clădiri și infrastructură inteligente va duce la crearea de locuri de muncă și la beneficii pentru sănătate care sunt imposibil de cuantificat în bani.

Pentru a atinge obiectivul de oraşe cu zero emisii nete de carbon, cooperarea între toate părțile interesate este vitală. Nicio entitate nu este capabilă să supravegheze procesul, deoarece eficiența sistemului se bazează pe sprijinul tuturor părților implicate. Dacă se face corect, decarbonizarea orașelor va duce la beneficiile dorite pe termen lung, precum și la câștiguri pe termen scurt. Va crea valoare semnificativă și durabilă pentru societate, reducând în același timp amprenta de carbon a orașelor moderne.